Διαδικασία Έκδοσης Τιμολογίου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., τα φορολογικά στοιχεία δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., εάν ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αγαθά που παραδίδονται μεμονωμένα ή ως ενιαίο σύνολο, τα οποία κατατάσσονται στους κατωτέρω κωδικούς του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία – Σ.Ο., καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει για το 2017 με τον εκτελεστικό κανονισμό 1821/2016/6.10.2016): – Κινητά τηλέφωνα: «85171200». – Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000». – Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: «84713000».

β) Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.

γ) Παραδόσεις αγαθών που έχουν τόπο φορολογίας το εσωτερικό της Χώρας και δεν απαλλάσσονται ή δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. βάσει λοιπών διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α..

1) Έντυπο Προσωποποιημένης Πληροφόρησης με τα Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, όπου θα αναγράφονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης, από το λογαριασμό της εταιρείας σας στο Taxisnet (σε αρχείο pdf) όπου θα αναγράφεται σαν ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα καταχώρησης παραγγελίας

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, λαμβάνετε email με τις πληροφορίες της και με τα στοιχεία τα οποία καταχωρήσατε. Θα πρέπει να αποσταλλούν τα εξής έγγραφα ηλεκτρονικά σαν απάντηση ( reply to ) στο email της παραγγελίας σας: Τα παρακάτω έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν στο mail του νομικού μας τμήματος info@refurbished24.gr μαζί με την παραγγελία ειδάλλως αυτή θα ακυρώνεται αυτόματα. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/yperesia-arthroy-39a  ή διαβάστε τις οδηγίες στο https://www.aade.gr/dl_assets/39afpa/user_guide_aade39afpaV1.4.pdf

2) Αντίγραφο της ταυτότητας του Επιχειρηματία – νόμιμου εκπρόσωπου της επιχειρησης. (σε αρχείο pdf).

3) Αποδεικτικό ΓΕΜΗ για όσους είναι υπόχρεοι Κ1-941οικ/2012 (ΦΕΚ Β’ 1468) (σε αρχείο pdf).

4) Πρόσφατα επικυρωμένο αντίγραφο της έναρξης της επιχείρησης (έως 30 ημερών) (σε αρχείο pdf).

5) Eξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, στη περίπτωση παραλαβής απο τρίτο άτομο.

6) Καταστατικό/ΦΕΚ και τα Στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου από το Taxisnet , όπου θα φαίνεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας(αφορά νομικά πρόσωπα).

7) Εκτύπωση από το TAXISNET με ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα καταχώρησης παραγγελίας τους βεβαιωμένους λογαριασμούς της επιχείρησης (σε αρχείο pdf) απ όπου αναμένετε και η κατάθεση .

8) Επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού οπου θα φαινεται ποιός είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος.

9) Επίσημο έγγραφο από Taxis ή επικυρωμένο έγγραφο από την τράπεζα που να δηλώνει ότι, εμπορικός/εταιρικός λογαριασμός υπάρχει και είναι συνδεδεμένος με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης/εταιρείας με ημερομηνία την ίδια ή την προηγούμενη της συναλλαγής.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην έδρα της επιχείρησής και η παραλαβή από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Η πληρωμή των τιμολογίων βάσει ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α θα πρέπει να γίνεται μόνο με Τραπεζική Κατάθεση ή Έμβασμα από Εταιρικό/Επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό όπου φαίνεται σαν επιβεβαιωμένος στο taxisnet.

– Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να μας αποστέλλονται το συντομότερο εντός 48 ωρών, καθώς επίσης να είναι σε μορφή εγγράφου pdf είτε jpg για τον γρηγορότερο έλεγχο και την διευκόλυνση του λογιστικού μας τμήματος.

Τα παρακάτω έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν στο mail του νομικού μας τμήματος (info@refurbished24.gr) μαζί με την παραγγελία ειδάλλως αυτή θα ακυρώνεται αυτόματα. Τα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλονται σε μορφή pdf, jpg σε ενα ενιαίο mail για να διευκολύνεται ο έλεγχος από το νομικό τμήμα. 

Στην συνέχεια το νομικό τμήμα της εταιρείας μας πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους εντός κάποιων εργάσιμων ημερών, για την ορθότητα και διασταύρωση των στοιχείων που μας έχουν σταλεί και ενημερώνεστε για το τελικό ποσόν που πρέπει να καταβληθεί. Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. Δεν απαλλάσεστε του ΦΠΑ. Είστε υποχρεωμένοι να τον καταβάλετε εσείς!

Η παραπάνω διαδικασία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να πραγματοποιηθεί ΠΡΙΝ από τη συναλλαγή και τη διαδικασία τιμολόγησης και η παραγγελία να έχει πραγματοποιηθεί με τα στοιχεία της επιχείρησης.

Η πληρωμή των τιμολογίων βάσει ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α θα πρέπει να γίνεται μόνο με Έμβασμα από Εταιρικό/Επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό. Δεν πρέπει να προχωρήσετε σε αποπληρωμή – κατάθεση της παραγγελίας αν δεν έχετε λάβει ενημερωτικό e-mail για το τελικό ποσό κατάθεσης.

Η πληρωμή των τιμολογίων βάσει ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α θα πρέπει να γίνεται μόνο με Τραπεζική Κατάθεση ή Έμβασμα από Εταιρικό/Επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό όπου φαίνεται σαν επιβεβαιωμένος στο taxisnet.

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα χρειαστεί να μας αποστείλετε το  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ στο οποίο αναγράφεται καθαρά ο λογαριασμός σας, καθώς επίσης και ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ του λογαριασμού σας μέσω email στο info@refurbished24.gr. Η πληρωμή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών μετά την ενημέρωσή σας μέσω e-mail , διαφορετικά  η παραγγελία θα θεωρείται αδρανής και θα ακυρώνεται.

Η αποστολή του δέματος γίνεται μόνο στην έδρα της επιχείρησης και η παράδοση μόνο στον νόμιμο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση παραλαβής από το κατάστημα, από άτομο διαφορετικό του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, είναι απαραίτητη η αποστολή εξουσιοδότησης με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο. Τα προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α (Ν.2859/2000) θα τιμολογούνται κανονικά με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν γίνει εντός 24 ωρών από την στιγμή που θα σας ενημερώσουμε η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να προχωρήσετε σε νέα.

Σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει ολοκληρώσει τη συναλλαγή με απόδειξη λιανικής ΔΕΝ μπορούμε να δεχτούμε την ακύρωση της και την έκδοση τιμολογίου. Γίνεται έλεγχος ΚΑΔ σε παραγγελία από επαγγελματία γιατί αυτός θα πρέπει να είναι ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων.

Εφόσον το προιόν ειναι διαθέσιμο την ημέρα παραλαβής των σωστών εγγραφων, θα σας αποσταλεί εντός 1 εως 3 ημερων, διαφορετικά θα σας ενημερώσουμε την ημερομηνία άφιξης νέας παραλαβής. Η τιμή θα παραμένει η ίδια με την αρχική παραγγελία ασχέτως αυξομείωσης στην ιστοσελίδα μας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παραγγελίες που αφορούν επιτηδευματίες με κύρια ή δευτερεύουσα Δραστηριότητα πώληση κινητής τηλεφωνίας δεν θα εκτελούνται.Δεν επιτρέπεται η διάθεση των προϊόντων ως μεταπωλητής – ενδιάμεσος σε δευτερογενή αγορά καταναλωτών.

* Οι παραγγελίες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ( είτε δεν έχουν επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφα, είτε έχουν άλλο τρόπο εξόφλησης εκτός εμβάσματος από τον επιβεβαιωμένο εταιρικό λογαριασμό τραπέζης ) θα θεωρούνται παραγγελίες με 24% ΦΠΑ και δεν θα τροποποιούνται εκ των υστέρων .